Fiatalok tudósítanak önkéntesen a magyar EU-elnökség óta – Youngsters report voluntary since the Hungarian EU Presidency

2018. július. 20., péntek

Fókuszban az EU kohéziós politikája

Esemény: 4. EU Interregionális Együttműködési Fórum – Budapest – 2011. február 3-4.

Cím: Hálózatépítés és a regionális politika megvalósításának tapasztalatcseréje

Helyszín: Budapesti Kongresszusi Központ

Szervező: INTERREG IVC Iroda /www.interreg4c.eu/ és a magyar EU elnökség /www.eu2011.hu/

Credit Photos: Szanto Gyorgy © INTERREG IVC

Budapesten a Kongresszusi Központban, 2011. február 3-4. között került megrendezésre a 4. EU Interregionális Együttműködési Fórum, amelyen közel ötszáz partner vett részt az EU mind a 27 tagállamából valamint Svájcból és Norvégiából is.   A legtöbb résztvevő – közel 100 – természetesen Magyarországról érkezett, az ország mind a 7 régiója képviseltette magát. A résztvevők számában minket csak Olaszország közelített meg, amely talán annak is betudható, hogy a Régiók Bizottságának elnöke is egy olasz hölgy. A 4. EU Interregionális Együttműködési Fórum célja az volt, hogy a potenciális partnerek találkozzanak egymással, és értesüljenek a pályázással kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról.

Az INTERREG IVC kiírásairól röviden annyit kell tudni, hogy a teljes EU-s kohéziós költségvetésének kevesebb, mint 1%-a fordítható ezekre a célokra, amelyek a kohéziós politika harmadik célkitűzését valósítják meg, mint az Európai Területi Együttműködések (ETC). A programokban az EU 27 tagországa, valamint Norvégia és Svájc is részt vesz.   A legfőbb cél a tapasztalatcsere támogatása az európai területfejlesztési politikák hatékonyságának növelése érdekében.

A programokban a minimális partnerszám 3 partner legalább 3 résztvevő országból. Az INTERREG IVC projektek átlagos partnerszáma 10-15 partner 6-7 országból.

Két tematikus prioritással rendelkeznek ezek a programok:

  • Innováció és tudás alapú társadalom (innováció, kutatás és technológiai fejlődés, vállalkozások és KKV-k, információs társadalom, foglalkoztatás, képzés);
  • Környezet és kockázat-megelőzés (természeti és technológiai kockázatok, vízgazdálkodás, hulladék-gazdálkodás, biodiverzitás és a természeti örökség megtartása, energia és fenntartható tömegközlekedés, kulturális örökség és tájkép).

Az INTERREG IVC programok a régiók közötti együttműködések révén járulnak hozzá ahhoz, hogy az Európa 2020 stratégiában megfogalmazott célok teljesülhessenek:

  • intelligens növekedés (oktatás, tudás és innováció)
  • fenntartható növekedés (erőforrás-hatékony, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság)
  • inkluzív, azaz minden társadalmi rétegre kiterjedő növekedés (nagy arányú foglalkoztatás, valamint gazdasági, társadalmi és területi kohézió)

Több szempontból is nagyon fontos időszakban került megrendezésre ez a budapesti 4. EU Interregionális Együttműködési Fórum. Az Európai Bizottság 2010. novemberében hozta nyilvánosságra a kohéziós politikáról szóló jelentését, „Ötödik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról” címmel. A 2011. január 31 és február 1 között Brüsszelben megrendezett 5. Kohéziós Fórum keretei között – igen jelentős nemzetközi részvétel mellett – került sor a nyilvános konzultációs folyamat lezárásaként, az értékelésre és a jelentés tartalmának megvitatására, a tanulságok levonására. Az Európai Bizottság háttéranyaga szerint az EU kohéziós politikája – amely hét év alatt hozzávetőlegesen 350 milliárd eurót mozgósít – 455 nemzeti, illetve regionális program számára biztosít támogatást. Az EU kohéziós politikáját az Európai Bizottságban egy osztrák-magyar duó irányítja, Johannes Hahn, a regionális politikáért felelős biztos és Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi összetartozásért felelős biztos. Ebből azt is gondolhatnánk, hogy szinte ’békebeli’ állapotok uralkodnak ezen a fontos és egyre jelentősebb területen. Sajnos ez nem így van, igen jelentős eredményekkel büszkélkedhet természetesen az EU a felzárkózás, konvergencia területén és a társadalmi, gazdasági és területi kohézió erősítése révén. A még napjainkban is tartó gazdasági-, szociális- és már adósságválság is rámutatott, hogy koránt sem végezték még el a teljes munkát és jelentős deficitek, hiányosságok, súlyos EU-n belüli regionális fejlettségi különbségek tapasztalhatóak a valóságban.

Ezen a rendezvényen szólalt fel Orbán Viktor, mint az EU elnökségét adó ország miniszterelnöke. Beszédének és mondanivalójának lényege úgy foglalható össze, hogy az EU-nak törekednie kell arra, hogy a kohéziós politika megvalósulása során ne állítsák szembe a versenyképességet a szolidaritással. Orbán Viktor szerint a kohéziós politikáról szóló vitának nem szabad megelőlegeznie a 2013 utáni, többéves EU-költségvetésről nyáron kezdődő vitát, és mindkettő kereteit úgy kell kialakítani, hogy azok az EU egészének erősödését szolgálják. „Azok az országok és régiók, amelyek részesedtek a kohéziós alapokból, a versenyképességüket tekintve sokat javultak, és a felzárkózásuk is megindult” – emelte ki. /A teljes beszéd elérhető itt./ Az eseményen felszólalt Donald Tusk lengyel miniszterelnök is, aki a következő félévben lesz az EU soros elnöke. A zárószekcióban Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter is felvázolta a magyar prioritásokat és európai elképzeléseket a kohéziós politika területén. „A kohéziós politikával kapcsolatos feladatainkat úgy kívánjuk átadni a lengyel elnökségnek, hogy megfelelő előkészítettségük garantálja a további eredményes munkát, elsősorban a 2013 utáni időszakra vonatkozó jogszabálytervezetek tárgyalását” – mondta el Fellegi Tamás. /Az NFM közleménye itt elérhető./

A magyar EU elnökség a kohéziós politika napirendre vételét tervezi az Általános Ügyek Tanácsa 2011. február 21-ei ülésén. Májusban informális miniszteri találkozó foglalkozik a témával Gödöllőn. Az elnökségi munkát pedig az Európai Tanács júniusi ülése összegezheti majd. Az Európai Bizottság 2011 nyarán, az új uniós költségvetésre vonatkozó javaslat elfogadását követően nyújt be hivatalos jogalkotási javaslatokat a jövőbeli kohéziós politikára vonatkozóan.

A teljes kohéziós politika értékelésének és felülvizsgálatának brüsszeli befejezése után két nappal már meg is kezdődött Budapesten a 4. EU Interregionális Együttműködési Fórum. A fórumot az INTERREG IVC programok irodája és a Magyar EU elnökség közösen rendezte meg.

A legfőbb célja a fórumnak az volt, hogy informálja a résztvevőket a legfrissebb fejleményekről, amelyek az interregionális, tehát az EU régiói közötti közösségi programokat illeti. A másik prioritása a rendezvénynek az volt, hogy a meghirdetett programokhoz, kiírásokhoz elősegítse és lehetőséget biztosítson az egyes pályázóknak ahhoz, hogy a tervezett projektjeikhez megfelelő partnert találhassanak.

A Budapest Kongresszusi Központban lezajló kétnapos rendezvényt Nyikos Györgyi, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg. Az eseménysorozat nyitó előadását Johannes Hahn regionális politikáért felelős biztos és Mercedes Bresso, a Régiók Bizottságának elnöke tartották. A teljes rendezvény moderátora Pogátsa Zoltán volt, aki a panelbeszélgetések során bizonyította szakmai rátermettségét és magas színvonalon biztosította a budapesti fórum gördülékeny és zavartalan lebonyolítását.

A kétnapos rendezvény plenáris szekcióval indult, ahol bemutatásra kerültek egyes kiválasztott régiók és városok már megvalósult és sikeres együttműködései, az úgynevezett ’best practices’. Ezt követően a workshopok keretein belül minden érdeklődő hozzájuthatott azokhoz a fontos és aktuális információkhoz, amelyek elősegíthetik abban, hogy sikeresen pályázzanak a legújabb kiírásokon. Mint megtudtuk, az utolsó pályázati kiírás a 2013-ig tartó költségvetési időszakban idén, 2011. április 1-én lezárul, de többször is nyomatékosan kiemelte Erwin Siweris is – aki a helyettes programigazgató – hogy ez bizony nem áprilisi tréfa. Az INTERREG IVC program utolsó pályázati felhívása tehát már nyitva áll a pályázók részére, melynek keretében közel 100 millió euró forrásra pályázhatnak a partnerek. Ez azt is jelenti, hogy a tényleg komolyan pályázók számára alig maradt még szűk két hónap – ami egy nemzetközi, több ország régióját összefogó projekt esetében nagyon kevés – ahhoz, hogy terveiket papírra vessék és ötleteikből, lehetőségeikből konkrét projekteket fejlesszenek ki.

A fórum legfontosabb célja mégis csak az volt, hogy az egész Európából ide érkező partnerek, intézmények, egyetemek, régiók és városok egymással felvehessék a kapcsolatot és tapasztalataikat kicserélhessék, annak érdekében, hogy új interregionális pályázatok és projektek születhessenek európaszerte. Ezt a kapcsolatfelvételt könnyítette meg hihetetlenül egy különleges eszköz, amelyet én modern tamagocsinak neveztem el, becsületes neve ’Spotme’. Az eszköz svájci fejlesztés, de ezen már nem is csodálkozunk. Ezzel az intelligens eszközzel nagyon könnyen lehetett régiók, országok vagy témák szerint a résztvevők között keresgélni, üzeneteket küldeni egymásnak, a konferencia programját megtekinteni, megbeszéléseket lefixálni, névjegyeket, személyes információkat kicserélni vagy a workshopokra jelentkezni. Sőt olyan funkcióval is rendelkezett, amellyel radarozni lehetett, vagyis az ember csak megnyomott egy gombot és mindjárt látta azt, hogy ki áll körülötte úgy egy 30 méteres sugarú körben.

A szervezők összesítése alapján a majdnem 500 résztvevő közel 2500 alkalommal cserélte ki személyes adatait és elérhetőségeit. Ez azt is jelenti, hogy nem kell állandóan a jó öreg névjegykártya után kapkodni és azt gyűrni egymás kezébe. A másik nagy előnye a rendszernek, hogy itt a konferencia végeztével nemcsak egy név és címlistánk marad, hanem a helyszínen készített és hozzánk rendelt digitális önarckép alapján sokkal könnyebb az utólagos beazonosítás és kapcsolatfelvétel. Így aztán könnyű kapcsolatokat építeni, vagy ahogy új-magyarul mondják networkingolni.

Néha már az az érzésem volt, mintha nem is a 4. EU Interregionális Együttműködési Fórumán lennék, hanem egy nagy ismerkedési esten, ahol mindenki arra hajt, hogy a legtöbb ’érdekes’ személyiséggel kicserélje személyes elérhetőségeit. Annak reményében, hogy a jó kapcsolat nem csak a rendezvényen marad meg, hanem azt követően is gyümölcsöző európai együttműködést valósíthatnak meg egymás között. De bizonyára ez az érzés csak azért volt bennem, mert a generációs különbség miatt – én, mint fiatal európai – másképpen látom az ilyesfajta eszközök további hasznosítási lehetőségeit. Biztosíthatom az olvasót arról, hogy én is kifejezetten csak szakmai okokból használtam a Spotme-t, ami azt jelenti, hogy gyűjtöttem néhány jó barátot Európa különböző szegletéből. Röviden úgy is mondhatnám, hogy Corktól Brüsszelen át San Sebastianig, vagy Göteborgtól Frankfurt/Mainon keresztül egészen Sepsiszentgyörgyig. Lefixáltam néhány interjú alanyt is, akikkel az elkövetkező félév során elkészülő beszélgetésekről természetesen ezen az oldalon részletesen be fogok majd számolni.

Nem én voltam a legvehemensebb Spotme alkalmazó, ezt az is bizonyítja, hogy egy olasz hölgy szó szerint kétségbe esett attól, hogy ő most mit fog kezdeni magával e csodamasina nélkül. A szervezők – teljesen európai hangnemben és svájci pontossággal – kénytelenek voltak tőle is visszavenni a szerkezetet, de biztosították a hölgyet, hogy adatai nem vesznek el, azt a fórum után interneten keresztül bármikor elérheti majd. Ezt a lehetőséget én sem vettem komolyan, ezért pár adatot kijegyzeteltem papírra, hátha lefagy a rendszerük, vagy valaki feltöri azt.

Jelenthetem semmi ilyesmi nem történt, és tényleg elérhetővé vált számomra is az összes elmentett adat és névjegy a konferenciáról. Megnyugodtam és örömmel konstatáltam, hogy azért még érdemes bízni Európában, csak néha nehéz kivárni a tényleges és látható eredményeket, ahogy az az EU-s projekteknél és pályázatoknál általában is tapasztalható.

Akit a részletes programok, kiírások és pályázati projektek érdekelnek, minden fontos és elérhető információt megtalál az INTERREG IVC honlapján.       /www.interreg4c.eu/

Credit Photos: Szanto Gyorgy © INTERREG IVC

Cikk megosztása

Ha tetszett a cikk, oszd meg másokkal is, vagy iratkozz fel hírcsatornánkra, hogy mindig a leghamarabb kapd meg a legújabb cikkeket!


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.


*