Fiatalok tudósítanak önkéntesen a magyar EU-elnökség óta – Youngsters report voluntary since the Hungarian EU Presidency

2018. augusztus. 15., szerda

Cikkek

Az EU Tanácsa szakpolitikai formációihoz igazodnak rovataink, kiegészítve egyéb kategóriákkal.

A cikkekhez felhasznált fotók, videók forrása: EU Tanácsa (fotón jelölve), EU Bizottság, magyar EU-elnökség (Kovács András, Németh Péter András) és saját, Elnökség Tudósítói.  • Bel- és Igazságügy

    Az igazságügyi miniszterek és a belügyminiszterek vitatják az e területen folytatott együttműködés és a vonatkozó közös politikák helyzetét és végrehajtását. A Tanács üléseit munkacsoportok és bizottságok készítik elő: ezek között említhető meg a CATS (igazságügyi és rendőrségi együttműködés), a Bevándorlással és Menekültüggyel Foglalkozó Stratégiai Bizottság, a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően létrehozott COSI (a Belső Biztonsággal Foglalkozó Bizottság), valamint a polgári jogi munkacsoport. Ide tartozik a Schengen övezet is, amely az unión belüli szorosabb együttműködést feltételez.

  • Legfrissebb cikkek  • Környezet

    A Környezetvédelmi Tanácsban évente körülbelül négyszer üléseznek az illetékes miniszterek. Egy sor témával foglalkoznak, köztük a környezet minőségének megőrzésével, védelmével és javításával, a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű felhasználásával, a regionális és globális környezetvédelmi problémák megoldását célzó intézkedések nemzetközi előmozdításával.

  • Legfrissebb cikkek